Rola pedagoga w szkole

Pedagog szkolny mgr Krystyna Stasiuk

Szkoła, czy tego chcemy, czy nie, obok funkcji edukacyjnej, pełni również funkcję wychowawczą. Jest miejscem, w którym dziecko pod opieką dorosłych uczy się żyć wśród osób mających takie same prawa i takie same obowiązki. Tutaj, nie zawsze wszystko, (inaczej niż w domu, gdzie dziecko jest najlepsze, najważniejsze i najkochańsze) jest po jego myśli. Tutaj trzeba się liczyć z innymi dziećmi, trzeba słuchać nauczyciela, odrabiać lekcje, chociaż się nie chce, raz być na wozie, a raz pod wozem.

Perspektywa rodzinna i perspektywa życia społecznego w szkole różnią się. Zadaniem szkoły jest dostarczanie dobrych doświadczeń, zadaniem rodziców zaś analizowanie ich i wykorzystywanie do integracji w całokształcie życia społecznego dziecka. We współczesnej szkole spotykamy się z coraz to nowymi problemami, zachowaniami i oczekiwaniami, którym chcemy sprostać. Dlatego dobry kontakt pomiędzy nauczycielami, a rodzicami, wzajemne zaufanie, wymiana ważnych informacji, branie pod uwagę opinii tej drugiej strony, dyskusja, w której o słuszności decydują argumenty, a nie pozycja osoby, która je wypowiada, są konieczne. W tym miejscu pojawia się zadanie dla pedagoga szkolnego, mianowicie ułatwiać porozumienie, nie będąc adwokatem żadnej ze stron. Nie jest ważne – kto ma rację, ale jakie racje są najważniejsze dla prawidłowego rozwoju dziecka i dojście do porozumienia.

Praca pedagoga szkolnego to szeroki zakres działań w szkole, która jest wspólnotą osób. To dbanie o prawidłowe relacje interpersonalne, organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, które jej potrzebują. W ramach godzin pedagoga prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacji, terapii pedagogicznej. To dobra współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w jej działaniach edukacyjnych i wychowawczych.

 

Z wyrazami szacunku

Krystyna Stasiuk


Urząd Gminy w Obrowie


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Przedszkole Samorząowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce