Mamy prawo do bycia sobą

Podsumowanie imprezy środowiskowej

            Dnia 18 października 2012 r. o godz. 17.00 w hali Szkoły Podstawowej w Brzozówce odbyła się WIECZORNICA z Patronem – Januszem Korczakiem. Spotkanie przedszkolaków, uczniów, ich rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości – zaszczycili nas swoją obecnością Z. Słupczewski – radny Gminy Obrowo, B. Hornicki – przedstawiciel Nadleśnictwa Dobrzejewice oraz G. Karpik – przedstawiciel Koła Łowieckiego „Ostoja”, było podsumowaniem całorocznych działań, związanych z obchodami Roku Janusza Korczaka, a celem ich było upowszechnienie wartości i idei głoszonych przez tego wspaniałego człowieka i przyjaciela dzieci. Uczniowie m. in.: poznawali biografię Patrona, przypominali przysługujące im prawa i uczyli się z nich korzystać, uczyli się samorządności tworząc Rzeczpospolitą Dziecięcą, biorąc udział w wyborach jako wyborcy i aktywni kandydaci do Rządu, czytali teksty J. Korczaka.

Podczas uroczystości uczniowie prezentowali scenki, których inspiracją był występ Teatru Szkolnego – „Łajery” z Poznania. Przedstawione prawa to: Dziecko ma prawo do wychowania przez oboje rodziców, Dziecko ma prawo do ochrony przed ciężką pracą i wyzyskiem, Dziecko ma prawo do miłości, do ochrony przed krzywdą i przemocą, Prawo do nauki, do zabawy, do rozwijania swoich zainteresowań i talentów, Dziecko ma prawo do życia w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, Prawo do swoich praw. Po każdej scence dzieci składały symboliczną skargę do Skrzynki Skarg. Prezentowanym prawom towarzyszyła prezentacja multimedialna, występy chóru szkolnego oraz absolwentki Pauliny Rumińskiej. Podczas występów na twarzach widzów można było zauważyć wzruszenie, łzy, zadumę nad dzieckiem i przysługującymi mu prawami. Dokonaliśmy również podsumowania konkursów plastycznych i literackich skierowanych do uczniów i ich rodzin. Rozdano liczne nagrody. Po części oficjalnej gości zaproszono do obejrzenia prac plastycznych wykonanych w różnych technikach nt. Praw Dziecka oraz portrety Patrona, które wystawione zostały na posterach w holu szkoły oraz na słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników szkoły. Usłyszeliśmy wiele miłych słów uznania dla naszej pracy.

Rozchodziliśmy się wszyscy w podniosłym nastroju wierząc, że osoba Patrona Janusza Korczaka zobowiązuje nas wszystkich do szczególnej troski oraz dbania o to, by nasza szkoła była każdemu przyjazna, pomocna i życzliwa.

Dziękuję wszystkim pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym za trud i zaangażowanie w przygotowanie Wieczornicy z Patronem.

Anna Koźlikowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzozówce


Urząd Gminy w Obrowie


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Przedszkole Samorząowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce