Nauczyciele

Rok szkolny 2023/2024


Dyrektor Szkoły:
Anna Koźlikowska

Wicedyrektor Szkoły:
Renata Kwiatkowska
Anna Wieczerzak

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Ewa Balewska
Agnieszka Dyl
Elżbieta Czechowska
Irena Andruk
Violetta Myszkowska
Anna Motyka
Kamila Kazaniecka
Tomasz Wojke
ks. Jakub Ziemski

Nauczyciele przedmiotów:
Agnieszka Kozłowska - język polski
Agata Orent - język polski
Justyna Urban - matematyka
Magdalena Oparkowska-Kozak - język angielski
Wojciech Adamiak - język angielski
Sylwia Hafka - język niemiecki
Anna Pędzieska - biologia, geografia
Dariusz Machajewski - wychowanie fizyczne
Magdalena Kosińska - historia, wiedza o społeczeństwie
Marzena Gorzelańczyk - matematyka, fizyka
Krzysztof Lerch - wychowanie fizyczne
Beata Kalotka - technika
Teresa Noworacka - muzyka, plastyka
Tomasz Lenczewski - informatyka
Anna Miłkowska - przyroda, chemia, matematyka
Maria Wiercioch - historia, wychowanie do życia w rodzinie
Eugeniusz Daniszewski - Edukacja dla bezpieczeństwa
Zuzanna Szulist - język polski
Katarzyna Krening - Doradztwo zawodowe

Wychowawcy świetlicy:
Anna Koźlikowska
Tomasz Wojke
Renata Kwiatkowska
Zuzanna Szulist

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
Krystyna Stasiuk - pedagog
Karolina Szyplik - pedagog, nauczyciel wspomagający
Ewelina Kraska - psycholog
Maja Gross - Rudzińska - nauczyciel wspomagający
Marta Zając - logopeda

Biblioteka:
Sylwia Hafka - biblioteka
Elżbieta Czechowska - biblioteka


Urząd Gminy w Obrowie


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Przedszkole Samorząowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce