Scenariusz imprezy

Wieczornica 2012
18 X 2012

Mamy prawo do bycia sobą

 • Społeczność szkoły i przedszkola zajmuje wydzielone miejsca w szkolnej hali sportowej – imprezę prowadzi wicedyrektor szkoły R. Kwiatkowska
 • Sztandar Szkoły wprowadzić – fanfary, wprowadzenie sztandaru,
 • Hymn państwowy
 • Przemówienie dyrektor szkoły – A. Koźlikowska
 • Przemówienia zaproszonych gości
 • Prezydent i premier Rzeczpospolitej Dziecięcej złożą kwiaty pod portretem Patrona a nauczycielki p. Justyna i p. Ania zapalą świeczki
 • Sztandar zostaje na całą uroczystość, zawsze w obecności co najmniej  jednego ucznia

Część artystyczna jest adaptacją spektaklu teatru Łejery z Poznania na potrzeby naszej uroczystości w celu propagowania praw dziecka oraz szerzenia idei i myśli J. Korczaka.

Uczniowie klas starszych zaprezentują scenki, przedstawiające obrazy z życia, których celem jest przedstawienie widowni praw dziecka oraz skargę na ich łamanie przez dorosłych i rówieśników. Każda scena odbywa się w piaskownicy, skarga wrzucana jest do „domu” Komitetu ochrony praw dziecka Janusza Korczaka. Po wrzuceniu skargi, odsłonięta będzie plansza z nazwą prawa oraz przedstawiona będzie prezentacja multimedialna, składająca się z filmów, piosenek. Wystąpi również chór, kółko taneczne, klasa II oraz absolwentka naszej szkoły P. Rumińska.

Część artystyczna:

Chór – pieśń o Korczaku, Starym Doktorze,  prezentacja w trakcie śpiewu przedstawiająca postać Patrona, jego życie i działalność na rzecz dzieci.

1. Klasa VIB – scenka w piaskownicy, skarga, prawo odsłonięte

Dziecko ma prawo do wychowania przez oboje rodziców,

film – prezentacja

2. Klasa IVB - scenka w piaskownicy, skarga, prawo odsłonięte

prezentacja z występami uczniów

Dziecko ma prawo do ochrony przed ciężką pracą i wyzyskiem  - Dziewczynka z zapałkami

3. Klasa V (przemoc fizyczna, alkoholizm) – scenka w piaskownicy, skarga, prawo odsłonięte

Dziecko ma prawo do miłości, do ochrony przed krzywdą i przemocą

 prezentacja, film

4. Klasa IVA scenka, skarga, prawo odsłonięte:

Dziecko ma prawo do życia w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa

  film, piosenka absolwentki Pauliny Rumińskiej

5. Klasa VIA scena w piaskownicy, bez filmu, skarga, prawo odsłonięte

Dziecko ma prawo do nauki, do zabawy, do rozwijania swoich zainteresowań i talentów

Po tej scenie występ: piosenka chóru -  Raz i dwa (o prawach dziecka),

II klasa dzwonki, taniec kółka tanecznego,

6.Szóstym, finałowym występem zajmie się chór, przedstawi:

Mamy prawo do swoich praw, dopełnieniem będzie również prezentacja.

Po części artystycznej nastąpi:

 • Podsumowanie działań ogólnoszkolnych związanych z Patronem J. Korczakiem
 • Przedstawienie wyników konkursów, literackiego i plastycznego dla uczniów i dla rodzin. – nagrodzenie zwycięzców i wyróżnionych
 • Pieśń szkoły
 • Wyprowadzenie Sztandaru Szkoły
 • Zachęcenie zaproszonych gości do oglądania wystawy prac konkursowych i gazetek znajdujących się na posterach w holu szkoły
 • Zaproszenie  na słodki poczęstunek przygotowany przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół

                                                                                                 Opracowała K. Stasiuk


Urząd Gminy w Obrowie


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Przedszkole Samorząowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce