Gdy wychowanie dziecka jest trudne

Żadni rodzice nie są dobrze przygotowani do radzenia sobie ze stresem i zamętem emocjonalnym, który odczuwają, kiedy ich dzieci mają trudności z uczeniem się i zachowaniem. Gdy w zetknięciu ze środowiskiem szkolnym pojawiają się problemy emocjonalne i rozwojowe.

Problemy te trapią jedno na pięcioro dzieci.

Problemy te sprawiają, że życie w szkole jest trudne i stresujące.

Równie trudne i stresujące jest życie w domu, gdy wymagający rodzice oczekują od dziecka wywiązywania się z obowiązków, dostosowania do ustalonych reguł, norm.

„Od chaosu do spokoju” Jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania – to książka J. E. Heininger i S.K. Weiss.

To książka wyjątkowa, która poprowadzi rodziców w codziennym życiu, planowaniu zajęć, wyodrębnianiu rzeczy ważnych i ich wymaganiu.

Przemyślanego nagradzania za rzeczy oczywiste, które są tak łatwe, a tak trudne do wykonania…

To książka wyjątkowa, ponieważ jej autorem jest mama chłopca, której trudno było zaakceptować trudności syna.

Psychoterapeutka, która prostym językiem wskazuje drogę pokonywania trudności dnia codziennego. Odrabiania lekcji, sprzątania pokoju, wychodzenia z psem…

oraz sam bohater książki, który opowiada o swoich doznaniach, emocjach i uczuciach. To on mówi, co przeżywa dziecko, którego nikt nie rozumie. Jak zmieniło się jego życie po wprowadzeniu zmian w domu.

 

Polecam. Życzę dobrej lektury. Wytrwałości. Powodzenia.

Krystyna Stasiuk


Urząd Gminy w Obrowie


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Przedszkole Samorząowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce