Gdy utrzymują się trudności w czytaniu i pisaniu

Co zrobić, gdy dziecko:

  • ma problemy w nauczeniu się płynnego czytania, wyraźnie przejawia niechęć do sięgania po książkę…
  • Ma trudności z nauczeniem się wierszy na pamięć, tabliczki mnożenia, ciągu wydarzeń, dat…
  • Pisze niekształtnie, nieczytelnie, odwraca literki, popełnia liczne błędy, chociaż zna zasady ortograficzne…

To może oznaczać, że dziecko jest osobą dyslektyczną, która potrzebuje wsparcia rodziców w domu oraz nauczycieli w szkole. Mogą to być też problemy innego rodzaju, za każdym razem jednak dziecko potrzebuje konkretnej organizacji dnia czy zasad.

Dobrze jest, gdy rodzic najpierw skonsultuje swoje spostrzeżenia z wychowawcą, pedagogiem, a polonista, matematyk poobserwują dziecko, jego sposób uczenia się podczas lekcji, koncentrowania uwagi, pisania, czytania.

Jeśli obserwacje nauczycieli są zbieżne z rodzicielskimi, następnym krokiem jest postawienie diagnozy. Takie uprawnienia posiadają tylko specjaliści w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W naszym rejonie taka placówka znajduje się w Dobrzejewicach.

Badania psychologiczne i pedagogiczne przeprowadzane są na wniosek rodziców, który można wypełnić w szkole – w gabinecie pedagoga, albo w Poradni w Dobrzejewicach.

Po badaniu, bez względu na rodzaj diagnozy, rodzic otrzymuje dokument w postaci opinii lub orzeczenia. W każdym z tych dokumentów opisane są trudności dziecka, ich przyczyny oraz wskazówki do pracy w domu i w szkole, zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły.

 

Zachęcam do współpracy

 

 Krystyna Stasiuk


Urząd Gminy w Obrowie


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Przedszkole Samorząowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce