Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

  • Przewodnicząca - Magdalena Strzelecka - Gleba 
  • Sekretarz - Magdalena Golańska
  • Skarbnik - Marlena Zakierska - Tobolska

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Kinga Damrath
  • Marta Pawłowska
  • Bożena Rzeszot


Urząd Gminy w Obrowie


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Przedszkole Samorząowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce