Przebieg uroczystości nadania imienia

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 1.09.2010 r.

Przed szkołą.

 1. Powitanie gości w holu szkoły – wyznaczeni nauczyciele.
 2. Uczniowie pod opieką wychowawców oczekują przybycia Księdza Biskupa na boisku szkolnym. Goście oczekują w holu nowej części szkoły lub w sekretariacie.
 3. Przybyłego Księdza Biskupa przy furtce wita Dyrektor szkoły, Sołtys Brzozówki i przedstawiciele uczniów, którzy witają chlebem i solą oraz wręczają przybyłemu kwiaty.
 4. Wszyscy zebrani przechodzą do holu szkoły.

 

Hol szkoły (stolik z napojami i księga pamiątkowa, uczniowie rozdają okolicznościowy folder i publikację)

 1. Konferansjer prosi Księdza Biskupa, Wójta Gminy,  Dyrektora i wybranego ucznia szkoły o uroczyste i symboliczne przecięcie wstęgi do nowej części szkoły, jak również Księdza Biskupa o poświęcenie szkoły i krzyży.
 2. Przecięcie wstęgi.
 3. Poświęcenie szkoły i krzyży.
 4. Przejście gości i społeczności szkolnej do sali gimnastycznej. (w międzyczasie Księża przygotowują się do Mszy Św.)

 

Msza Święta

Podczas Mszy Św. Sztandar leży na stole, wartę pełni poczet sztandarowy.

Po homilii: komentarz o poświęceniu sztandaru, obrzęd poświęcenia Sztandaru Szkoły

Podziękowania (za Mszę Św. i poświęcenie Sztandaru Szkoły) złożą Księdzu Biskupowi uczniowie szkoły, Przewodniczący Rady Rodziców i Dyrektor szkoły.

Konferansjer prosi gości o chwilę cierpliwości, następuje zmiana dekoracji i przygotowanie do dalszej części uroczystości (muzyka w tle)

 

Ciąg dalszy uroczystości

 • Konferansjer    - BACZNOŚĆ, DO HYMNU PAŃSTWOWEGO!

- PO HYMNIE! Proszę o zajęcie miejsc

 • Konferansjer    - PROSZĘ DYREKTORA SZKOŁY O ZABRANIE GŁOSU –

Powitanie przybyłych gości…

…przemówienie okolicznościowe

… Dyrektor szkoły prosi przewodniczącego RG Pana Krzysztofa Michalskiego o odczytanie Aktu nadania szkole imienia

 • Konferansjer  - PROSZĘ O POWSTANIE Z MIEJSC.

DO! NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZOZÓWCE.

 • Przewodniczący Rady Gminy  odczytuje Akt nadania imienia szkole i przekazuje dokument Dyrektorowi.
 • Konferansjer - PO! NADANIU IMIENIA!
 • Konferansjer -  OBECNIE BĘDZIEMY ŚWIADKAMI UROCZYSTEJ CEREMONII PRZEKAZANIA SZTANDARU SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. SZTANDAR ZOSTAŁ UFUNDOWANY DZIĘKI PRZYCHYLNOŚCI : RODZICÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI, UCZNIÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ SZKOŁY.

PROSZĘ O ZABRANIE GŁOSU PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW .

 • Konferansjer -  JAK WSPOMNIELIŚMY SĄ WŚRÓD NAS ZNAKOMICI GOŚCIE I PRZYJACIELE SZKOŁY. NIEKTÓRZY W SPOSÓB SZCZEGÓLNY PRZYCZYNILI SIĘ DO UFUNDOWANIA SZTANDARU. ABY WYRAZIĆ IM PODZIĘKOWANIE RADA RODZICÓW UFUNDOWAŁA SYMBOLICZNE GWOŹDZIE.

ODCZYTAM TERAZ LISTĘ OSÓB DO SYMBOLICZNEGO WBICIA PAMIĄTKOWYCH GWOŹDZI – PROSZĘ O WBICIE GWOŹDZI I PODPISANIE AKTU UFUNDOWANIA SZTANDARU.

NAJPIERW POPROSZĘ PANA WÓJTA A NASTĘPNIE OSOBY PRYWATNE I FIRMY W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM.

DZIĘKUJĘ

 • Konferansjer -  TERAZ NASTĄPI CEREMONIA WRĘCZENIA SZTANDARU..

PROSZĘ WSZYSTKICH O POWSTANIE.

DO CEREMONII WRĘCZENIA SZTANDARU - WYSTĄP!

Na środek występują przedstawiciele Rodziców, Uczniów i Dyrektor szkoły

 1. Rodzice podchodzą do sztandaru, całują rąbek sztandaru i podnoszą go. Rodzic  mówi Pani Dyrektor, w imieniu wszystkich fundatorów sztandaru wręczamy całej społeczności szkolnej ten sztandar. Niech służy godnie następnym pokoleniom uczniów naszej szkoły. Sztandarowy dopiero teraz wysuwa krok do przodu lewą nogę, pochyla sztandar w postawie „prezentuj” na lewa stronę, gotowy do przekazania sztandaru.
 2. Dyrektor klęka i całuje sztandar, po czym wstaje i bierze sztandar w swoje ręce. Mówi: Dziękuję w imieniu społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzozówce. Dyrektor przekłada sztandar na prawą rękę, robi zwrot do tyłu, krok do przodu w kierunku pocztu uczniowskiego, trzyma sztandar lekko pochylony, mówi : Drodzy uczniowie, wręczam Wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet Szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem. Dyrektor robi krok do przodu lewą nogą, pochyla sztandar w postawie „prezentuj”.
 3. Uczeń klęka na prawe kolano i całuje sztandar. Podnosi się i przejmuje sztandar od Dyrektora, trzyma lekko pochylony i mówi : Przyrzekamy, że nie splamimy honoru tego sztandaru i będziemy go otaczać powszechnym szacunkiem. Sztandarowy bierze sztandar na ramię i cofa się o krok- wstępuje do szeregu.
 • Konferansjer -  PO CEREMONII WRĘCZENIA SZTANDARU – WSTĄP! Po komendzie poczet sztandarowy wykonuje w tył zwrot przez lewe ramię i wraca na swoje miejsce, Dyrektor i Rodzice również.
 • Konferansjer -  POCZET SZTANDAROWY SZTANDAR SZKOŁY ZAPREZENTOWAĆ!

Werble- poczet sztandarowy prezentuje sztandar.

 • Konferansjer - OBECNIE NASTĄPI ŚLUBOWANIE UCZNIÓW NA SZTANDAR SZKOŁY. Wszyscy stoją. DO CEREMONII ŚLUBOWANIA WYSTĄP!

Werble – poczet sztandarowy występuje na środek Sali. Sztandar opiera o podłogę. Przedstawiciele uczniów stają po obu stronach sztandaru. Sztandarowy wysuwa lewą nogę do przodu, pochyla sztandar w postawie „prezentuj”.

BACZNOŚĆ! Uczniowie podnoszą prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w stronę sztandaru.

Tekst ślubowania:

MY UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRZOZÓWCE, W OBECNOŚCI GOŚCI, NAUCZYCIELI I NASZYCH RODZICÓW

Uroczyście ślubujemy!

- DBAĆ O HONOR I DOBRE IMIĘ NASZEJ SZKOŁY, W KAŻDEJ SYTUACJI ZACHOWYWAĆ SIĘ W SPOSÓB GODNY MŁODEGO POLAKA!

- WYPEŁNIAĆ RZETELNIE WSZYSTKIE OBOWIĄZKI UCZNIA JAKIE NAKŁADA NA NAS SZKOŁA!

- WYKORZYSTYWAĆ ZDOBYTĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI DLA WŁASNEGO DOBRA I DOBRA NASZEJ OJCZYZNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ!

- Z SZACUNKIEM ODNOSIĆ SIĘ DO RODZICÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY!

- KSZTAŁCIĆ W SOBIE CECHY, KTÓRE POSIADAŁ NASZ PATRON, A W SZCZEGÓLNOŚCI UMIŁOWANIE DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA I NAUKI !

Ślubujemy

DZIĘKUJĘ.

 

PO CEREMONII ŚLUBOWANIA – WSTĄP! Poczet sztandarowy wraca na swoje miejsce, potem uczniowie.

 • Konferansjer - BACZNOŚĆ! DO PIEŚNI SZKOŁY!         PO PIEŚNI SZKOŁY! SPOCZNIJ!
 • Konferansjer - PROSZĘ O ZAJĘCIE MIEJSC.
 • Konferansjer - O ZABRANIE GŁOSU PROSZĘ:

... WYMIENIA Gości

 • Konferansjer -  CZĘŚĆ OFICJALNĄ ZAKOŃCZYMY WYPROWADZENIEM POCZTU SZTANDAROWEGO. PROSZĘ WSZYSTKICH O POWSTANIE - BACZNOŚĆ! POCZET SZTANDAROWY WYPROWADZIĆ! SPOCZNIJ! PROSZĘ O ZAJĘCIE MIEJSC.
 • Konferansjer -  ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA PROGRAM ARTYSTYCZNY, KTÓRY ZAPREZENTUJĄ UCZNIOWIE I ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY.
 • Głos zabiera  Dyrektor, który dziękuje gościom za uświetnienie tak ważnej dla całej społeczności szkolnej uroczystości a nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w jej przygotowanie.
 • Konferansjer -  NA TYM KOŃCZYMY OFICJALNĄ CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI. PROSZĘ GOŚCI O WPISY DO KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ, KTÓRA WYŁOŻONA JEST W HOLU SZKOŁY A NASTĘPNIE O PRZEJŚCIE NA I  PIĘTRO NA KRÓTKIE SPOTKANIE.

NATOMIAST UCZNIÓW I ICH RODZICÓW ZAPRASZAM  NA KRÓTKIE SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI TU W SALI GIMNASTYCZNEJ. DZIĘKUJĘ.

 

Opracowanie:

Anna Koźlikowska

Renata Kwiatkowska


Urząd Gminy w Obrowie


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Przedszkole Samorząowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce