Historia szkoły

Historia szkoły sięga roku 1945. Wcześniej, przed II wojną światową i w jej trakcie, w budynku tym mieścił się kościół ewangelicki oraz jedna szkolna sala. Obydwie te instytucje służyły licznej, niemieckiej społeczności lokalnej, a polskie dzieci uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach. W budynku tym mieściło się również mieszkanie pastora, który pełnił też funkcję nauczyciela Po zakończeniu wojny Niemcy ze swoim ruchomym dobytkiem opuścili Polskę zostawiając swoje domostwa, ziemie i kościół. Ziemie i domy zostały zagospodarowane przez Polaków, a budynek kościoła przystosowano do potrzeb utworzenia Szkoły Podstawowej w Brzozówce. Część budynku przysposobiono na mieszkanie dla kierownika szkoły, w drugiej części wyremontowano pomieszczenia na izby lekcyjne. Na strychu wydzielono pomieszczenie na kancelarię szkoły. Pierwszą kierowniczką szkoły była Maria Różańska. Od września 1945 roku uczyły się tu dzieci w klasach I, II, III, potem systematycznie liczba oddziałów w szkole wzrosła do siedmiu. Do 1964 roku Szkoła Podstawowa w Brzozówce była siedmioklasowa.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych lekcje prowadzono w klasach łączonych. Uruchomiono również wieczorową, eksternistyczną możliwość uzupełnienia wykształcenia podstawowego dla osób dorosłych, którym wojna przerwała edukację. Wielu mieszkańców wsi Brzozówka i okolic wykorzystało tę możliwość, ale też wiele osób nie skorzystało z tej propozycji, poprzestając na ukończonej V czy VI klasie szkoły podstawowej.

Do obwodu szkoły należała Brzozówka i jej okolice, czyli części wsi Głogowo, Szembekowo, Krobia i Mierzynek. Liczba uczniów wahała się w granicach 120 ( np. r. szk. 1960/61 – 118 uczniów). Dla takiej liczby uczniów baza lokalowa była zbyt ciasna, dlatego lekcje prowadzono również w sąsiadującym ze szkołą domu prywatnym.

W 1975 roku szkoły zmieniły organizację pracy. Szkoła w Brzozówce stała się pięcioklasową Szkołą Filialną Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dobrzejewicach. W szkole od 1971 roku rozpoczął funkcjonowanie oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich.

W latach osiemdziesiątych bardzo wyraźnie pogorszył się stan budynku szkolnego, co zagrażało bezpieczeństwu społeczności szkolnej. Od 31 stycznia 1989 roku rozpoczął się gruntowny remont budynku, a dzieci wraz z gronem pedagogicznym dojeżdżały do Szkoły Podstawowej w Łążynie. Jednak już pod koniec lutego 1990 roku nastąpiła przeprowadzka zajęć lekcyjnych do budującej się szkoły w Brzozówce. Pomimo utrudnień w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, praca na miejscu była lepsza niż uciążliwy dowóz uczniów. W dość szybkim tempie polepszono warunki do pracy. Żeby sprostać tym zadaniom, ówczesny dyrektor szkoły Stanisław Giziński zabiegał o fundusze na dokończenie budowy szkoły. Brakujące środki finansowe pozyskał dopiero po spotkaniu z wiceministrem Oświaty i Wychowania Wiktorem Kulerskim. Wystarczyło ich na wybudowanie piętra.

Po zakończeniu prac budowlanych, 31 sierpnia 1990 roku budynek szkoły nie był jeszcze gotowy na przyjęcie uczniów. Odłożono rozpoczęcie roku szkolnego o tydzień, ponieważ sale lekcyjne nie były gotowe, brakowało ławek, krzeseł, tablic, a teren wokół szkoły był nieuporządkowany i mógł stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci.

W ciągu tego tygodnia dokonano zakupu brakujących sprzętów i wykonano najpilniejsze prace przy wzmożonym wysiłku dyrektora, rodziców, nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły.

Powitanie roku szkolnego 1990/91 nastąpiło z kilkudniowym opóźnieniem, ale za to w nowym budynku. Ponieważ nie było oficjalnej zgody na rozbudowę (jedynie na remont), powstał on na bazie starych fundamentów, co spowodowało, iż już w chwili jego oddania sale były za ciasne, korytarze za wąskie, brakowało również sali gimnastycznej.

Na uporządkowanie i zagospodarowanie czekał teren przy szkole. W każdym roku, systematycznie prowadzono prace w obejściu szkoły. Ogrodzono szkołę, wybetonowano boisko do gry w koszykówkę, przygotowano i wyrównano boisko do gry w piłkę nożną.

W roku 1993 pojawił się problem zorganizowania miejsca na parking dla autobusu szkolnego, dowożącego dzieci. Zrezygnowano więc ze starego sadu przed szkołą i przygotowano miejsca parkingowe dla autobusu i kilku samochodów osobowych.W darze od Nadleśnictwa Dobrzejewice dyr. Zdzisław Gawroński uzyskał wiele sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, którymi obsadzono parking i całe obejście szkoły.

W miarę możliwości finansowych gminy, dzięki bardzo dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym i ofiarności sponsorów powoli, ale systematycznie szkoła bogaciła się w nowe meble, sprzęty i pomoce dydaktyczne. Korytarz na piętrze przystosowano do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Na ścianach przytwierdzono drabinki gimnastyczne, zakupiono materace. Utworzono pracownię informatyczną i pracownię biologiczno – chemiczną. Zakupiono kserokopiarkę, drukarkę do komputera, nowoczesne magnetofony, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłaśniający i inne potrzebne do codziennej pracy pomoce.

Od roku 1991 szkoła znowu stała się ośmioklasową, aż do momentu wprowadzenia ostatniej reformy systemu edukacji, co nastąpiło w dniu 1 września 1999 roku. Obecnie szkoła liczy dziesięć oddziałów: klasy od I – VI, oddział zerowy oraz przedszkole samorządowe. Do obwodu szkolnego należą: Brzozówka, Szembekowo oraz część wsi Głogowo.

Opracowała: Krystyna Stasiuk


Organizacja pracy szkoły

Budynek szkoły jest piętrowy. Na parterze znajduje się gabinet dyrektora, sekretariat, 2 izby lekcyjne, sala gimnastyczna, pokój logopedy, kuchnia, szatnie oraz sklepik szkolny. Na piętrze jest biblioteka, 7 sal lekcyjnych, pokój pedagoga, pokój nauczycielski oraz toalety.

W ostatniej dekadzie, liczba dzieci w naszej szkole rośnie, w przeciwieństwie do ogólnopolskich tendencji. Spowodowane jest to rozwojem budownictwa jednorodzinnego i napływem nowych mieszkańców. Każdego roku szkoła przejmuje kilkoro uczniów z innych szkół. Nadmienić tu trzeba, iż nie wszystkie dzieci zamieszkałe w rejonie szkoły realizują obowiązek szkolny w tutejszej placówce. Wiele osób decyduje się na dowóz dzieci do szkół toruńskich, często niepublicznych.

Praca w szkole jest jednozmianowa. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7.45, kończą najpóźniej o 15.50 Dla dzieci, które lekcje kończą wcześniej i czekają na odwóz, zorganizowane są zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne.


Urząd Gminy w Obrowie


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Przedszkole Samorząowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce