Składka na Radę Rodziców

Składka na bieżący rok szkolny wynosi:

  • w przedszkolu od rodziny - 120 zł.
  • w szkole od rodziny - 60zł.

Składki należy wpłacać u skarbników poszczególnych klas i oddziałów, w sekretariacie szkoły lub na konto Rady rodziców.

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Brzozówce:

Bank Spółdzielczy Grębocin, Filia Lubicz

87-162 Lubicz

ul. Lipnowska 43

Nr konta: 49 9491 0003 0000 0000 1746 0002


Urząd Gminy w Obrowie


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Przedszkole Samorząowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce