Władze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” Brzozówka

 

Zarząd Klubu:  
Dariusz Machajewski Prezes Klubu
Magdalena Zaidlewicz – Wołoszyk Sekretarz Klubu
Zbigniew Słupczewski Członek Zarządu Klubu
Magdalena Klyszcz Członek Zarządu Klubu
Robert Kulasiński Członek Zarządu Klubu


Komisja Rewizyjna:  
Roman Kurzyński Przewodniczący Komisji
Bogusław Guzicki Członek Komisji
Jolanta Pakulska Członek Komisji