Klasy 1 – godz. 9.00 uroczystość na sali gimnastycznej w budynku szkoły z udziałem jednego rodzica i przejście do sal w budynku przedszkola

Kl.2A – godz. 9.00 spotkanie uczniów(+ jeden rodzic) z wychowawcą w sali 17

Kl.2B – godz. 11.00 spotkanie uczniów(+ jeden rodzic) z A.Motyką w sali 17

Kl.3A – godz. 9.00 spotkanie uczniów z wychowawcą w sali 18

Kl.3B – godz. 11.00 spotkanie uczniów z wychowawcą w sali 18

Klasy 4 – godz. 10.00 uroczystość na sali gimnastycznej z udziałem jednego rodzica i przejście do sal na spotkania z wychowawcami

Kl.5A - godz. 9.00 spotkanie uczniów z wychowawcą w sali 35

Kl.5B – godz. 9.00 spotkanie uczniów z wychowawcą w sali 33

Kl.6A - godz. 9.00 spotkanie uczniów z wychowawcą w sali 9

Kl.7A -  godz. 9.00 spotkanie uczniów z wychowawcą w sali 31

Kl.7B - godz. 9.00 spotkanie uczniów z wychowawcą w sali 38

Kl.7C - godz. 9.00 spotkanie uczniów z wychowawcą w sali 39

Kl.8A - godz. 11.00 spotkanie uczniów z wychowawcą w sali 31

Kl.8B - godz. 11.00 spotkanie uczniów z wychowawcą w sali 33

Kl.8C – godz.11.00 spotkanie uczniów z wychowawcą w sali 39

 

Przypominamy, że wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły przebywający w części wspólnej szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa; Rodzice zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w czasie pobytu na terenie placówki.

Zapraszamy