Punktem kulminacyjnym programu MEN Niepodległa realizowanego w Szkole Podstawowej w Brzozówce w roku szkolnym 2018/2019 było otwarcie wystawy Niepodległa.

Po uroczystym powitaniu zaproszonych gości, Prezydent Rzeczpospolitej Dziecięcej, Aleksandra Droździel przedstawiła krótką historię działań uczniowskich, dzięki którym powstała zaprezentowana ekspozycja.

Symboliczne przecięcie biało-czerwonej wstęgi nadało uroczystości szkolnej podniosły, narodowy charakter. Każdy z gości otrzymał okolicznościową przypinkę – Niepodległa.

Wśród zgromadzonych na wystawie eksponatów znalazły się obrazy przedstawiające miejsca, które odwiedzili uczniowie podczas wycieczek odbytych w ramach programu Niepodległa, materiały pozyskane ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz dokumentację powstałą podczas warsztatów kostiumowych w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu i zajęć w Książnicy Miejskiej w Toruniu.

Po części oficjalnej, delegacje uczniów ze szkół podstawowych Gminy Obrowo przystąpiły do maratonu „Żyjemy w Niepodległej”. Korzystając z informacji i materiałów zamieszczonych na wystawie Niepodległa uczniowie przystąpili do realizacji zaplanowanych zadań. Znakomita współpraca oraz bardzo dobre przygotowanie wszystkich uczestników zostały nagrodzone okolicznościowymi dyplomami wręczonymi przez p. dyrektor Annę Koźlikowską i symbolicznym upominkiem.

Wystawa Niepodległa była otwarta dla okolicznych mieszkańców w dniu 28.11.2018 r.

Ostatnim zadaniem zrealizowanym w ramach programu Niepodległa była gra terenowa- Noc Niepodległości. Uczestniczyli w niej uczniowie klas VI-VIII, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Brzozówce. Wśród przygotowanych zadań znalazły się: Drzewo Niepodległości – upamiętniające osoby i wydarzenia, które doprowadziły Polskę do odzyskania niepodległości, rozsypanka: Ustąpienie Rady Regencyjnej, godło Polski-origami, zaszyfrowana wiadomość: garść wspomnień z dni wkroczenia wojsk polskich do Torunia (autor

– Helena Steinborn) oraz puzzle przedstawiające wydarzenia: transport oddziałów gen. Józefa

 

Hallera do Polski, rozbrajanie Niemców w Warszawie w 1918 r. oraz wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej do Kongresówki.

Wszystkie działania zrealizowane w ramach programu podkreśliły naszą przynależność narodową i dumę, iż możemy żyć w wolnej Polsce.

mgr Magdalena Kosińska

mgr Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk

 

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

20181127_101412.jpg 20181127_103529.jpg 20181127_105643.jpg

20181127_114746.jpg 20181129_150334.jpg