Planując działania dotyczące obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości autorki programu „Nasze Dziedzictwo” realizowanego w SP w Brzozówce  złożyły wniosek o dofinansowanie działań w ramach konkursu MEN – „Niepodległa”  w projekcie edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość”.

Na podstawie rekomendacji wojewodów, zespół powołany przez minister Annę Zalewską dokonał ostatecznej oceny, na podstawie której, spośród ok. 2500 złożonych wniosków, wniosek p. Magdaleny Kosińskiej i p. Magdaleny Zaidlewicz-Wołoszyk otrzymał wsparcie finansowe na realizację działań edukacyjnych:

  • pozyskanie materiałów historycznych w oparciu o zasoby Biblioteki Głównej UMK, Książnicy Miejskiej w Toruniu oraz teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu,
  • wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości,
  • wycieczka patriotyczna do Warszawy,
  • Wieczornica –„Noc Niepodległości”- historyczna gra terenowa dla lokalnego środowiska w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozówce.

W trakcie realizacji zaplanowanych działań odbyła się wycieczka „Szlakiem Niepodległej” do Warszawy, warsztaty kostiumowe w teatrze im. W. Horzycy w Toruniu, zapoznanie się z ekspozycją Muzeum Historii Torunia dotyczącą wydarzeń i osób związanych z odzyskiwaniem niepodległości, zapoznanie się ze starodrukami okresu 1918-1922 zgromadzonymi w Książnicy Miejskiej w Toruniu oraz z zasobami Narodowego Archiwum Cyfrowego poznanymi w trakcie zajęć w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK.

W listopadzie podczas biwaku naukowego grupa młodzieży z klas VII-VIII pod opieką autorek projektu p. Magdaleny Kosińskiej oraz p. Magdaleny Zaidlewicz-Wołoszyk opracowała szczegóły dotyczące otwarcia wystawy NIEPODLEGŁA, zaproszeń oraz przebiegu maratonu dla przedstawicieli klas VII-VIII Szkół Podstawowych Gminy Obrowo, a także zasad gry terenowej Noc Niepodległości.

Wystawa NIEPODLEGŁA będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych w holu SP w Brzozówce w dniu 28 listopada 2018r. w godz. 17.00-19.00.

Serdecznie zapraszamy

mgr Magdalena  Kosińska

mgr Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk

20181004_105532.jpg 20181004_125124.jpg 20181004_130445.jpg

20181004_140731.jpg 20181004_141243.jpg 20181025_090106.jpg

20181025_091509.jpg 20181025_093533.jpg 20181025_102816.jpg

20181030_104341.jpg 20181030_115535.jpg