Rok szkolny 2021/2022Dyrektor Szkoły:
Anna Koźlikowska

Wicedyrektor Szkoły:
Renata Kwiatkowska
Anna WieczerzakNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Ewa Balewska
Agnieszka Dyl
Elżbieta Czechowska
Irena Andruk
Violetta Myszkowska
Teresa Noworackab
Anna Motyka - język angielski
Magdalena Sadowska - język  angielski
Kamila Kazaniecka - religia

Nauczyciele przedmiotów:
Agnieszka Kozłowska - język polski
Agata Orent - język polski
Justyna Urban - matematyka
Magdalena Oparkowska-Kozak - język angielski
Wojciech Adamiak - język angielski
Sylwia Hafka - język niemiecki
Anna Pędzieska - przyroda, biologia, geografia
Dariusz Machajewski - wychowanie fizyczne
Magdalena Kosińska - historia, wiedza o społeczeństwie
Marzena Gorzelańczyk - matematyka, fizyka
Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk - religia, wychowanie do życia w rodzinie
Krzysztof Lerch - wychowanie fizyczne
Violetta Myszkowska - technika
Beata Musiała - muzyka
Tomasz Lenczewski - informatyka
Teresa Noworacka - plastyka
Anna Miłkowska - chemia, matematyka
Maria Wiercioch - historia, wychowanie do życia w rodzinie
Paweł Adamski - Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowawcy świetlicy:
Sylwia Izbebska
Renata Kwiatkowska
Elżbieta Czechowska
Anna Motyka


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
Renata Kwiatkowska - logopeda
Krystyna Stasiuk - pedagog
Karolina Szyplik - nauczyciel wspomagający
Ewelina Kraska - psycholog
Maja Gross - Rudzińska - nauczyciel wspomagający


Biblioteka:
Sylwia Hafka - biblioteka
Elżbieta Czechowska - biblioteka