15 września pierwszy wyjazd na basen. W tym roku szkolnym korzystamy z basenu Zespołu Szkół Nr 28 w Toruniu (wyjazd na Złotorię) ul. Przy Skarpie 13 w piątki w godzinach 16.00 – 17.00.

Zbiórka uczniów w szkole w Brzozówce godz. 15.15. Wyjazd godz. 15.20. Powrót do szkoły o godz. 17.45.

Opłaty odbywają się w sekretariacie szkoły z góry za cały miesiąc do końca miesiąca poprzedzającego. Opłata jednorazowa wynosi 11 zł.

W przypadku choroby dziecka lub innych zdarzeń losowych możliwy jest wyjazd w zastępstwie innego ucznia, który nie jeździ na pływalnię i chciałby sporadycznie brać udział w tego typu zajęciach. Szkoła nie zajmuje się jednak wyszukiwaniem osób w zastępstwie i pośredniczeniem w zwrocie pieniędzy.

Naukę pływania, w trzech grupach, poprowadzi trzech instruktorów pływania.

Opiekunami z ramienia szkoły w Brzozówce są nauczyciele: Dariusz Machajewski, Wojciech Adamiak, Krzysztof Lerch i jedna z nauczycielek (dyżury).