W tym roku szkolnym po raz pierwszy w Święcie naszej szkoły współuczestniczyły inne placówki korczakowskie z naszego województwa. Już w czerwcu podjęto działania mające na celu zorganizowanie turnieju szkół w celu nawiązania współpracy z placówkami, których patronem jest Janusz Korczak.

Zaproszenie przyjęły placówki oświatowe im J. Korczaka w Drzycimiu, Łubiance i Przysieku. Konkurs mający na celu popularyzację i poszerzenie wiedzy o patronie, przeznaczony był dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Każda szkoła kwalifikowała drużynę składającą się z trzech uczniów. Tematyka konkursu obejmowała wiedzę z zakresu pedagogiki, życia i twórczości J. Korczaka.  

Wszystkie szkoły miały takie same szanse. Opracowane pytania zostały przekazane wszystkim szkołom w tym samym czasie, na początku września.

21 października o godzinie 9.00 spotkaliśmy się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Brzozówce, aby wspólnie obejrzeć krótką, lecz bogatą w treści część artystyczną, uświetnioną pięknymi utworami wyśpiewanymi przez chór szkolny. Podczas uroczystości przedstawiciele społeczności uczniowskiej wraz z prezydent Rzeczpospolitej Dziecięcej  oddali hołd patronowi przez złożenie kwiatów pod Jego portretem w obecności pocztu sztandarowego, sztandaru szkoły.

Po zakończeniu części artystycznej sprawnie przeorganizowano scenę, na której pojawiły się stoliki dla wybranych uczestników konkursu oraz stół dla Jury – opiekunów drużyn. Rozpoczął się turniej. Przedstawiciele wszystkich szkół, po krótkich konsultacjach w grupie, brawurowo odpowiadali na pytania. Nikt się nie pomylił. Wszystkie drużyny zdobyły I miejsce, wszystkie były najlepsze. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody, podziękowania i skromny poczęstunek. Natomiast uczniowie klas IV – VI ze swoimi nauczycielami przeszli do wyznaczonych sal, aby w grupach podjąć wyzwanie napisania listu do Janusza Korczaka. Powstało ich wiele, w niektórych zawarte są skargi na los, na ludzi, na niedogodności życia, a w niektórych pochwała zmian, jakie zaistniały od czasów Janusza Korczaka. Listy oddano wychowawcom, żeby wspólnie z pedagogiem, dyrekcją szkoły pochylić się nad ich treścią, podjąć działania, jeśli to możliwe.

Krystyna Stasiuk

 

DSC_0184.jpg DSC_0185.jpg DSC_0186.jpg

DSC_0189.jpg DSC_0200.jpg DSC_0201.jpg

DSC_0202.jpg DSC_0203.jpg DSC_0208.jpg

DSC_0209.jpg DSC_0210.jpg DSC_0211.jpg

DSC_0214.jpg DSC_0215.jpg DSC_0218.jpg

DSC_0219.jpg DSC_0221.jpg DSC_0223.jpg

DSC_0224.jpg DSC_0225.jpg DSC_0228.jpg

DSC_0233.jpg DSC_0234.jpg DSC_0235.jpg

DSC_0236.jpg DSC_0238.jpg DSC_0239.jpg

DSC_0240.jpg DSC_0241.jpg DSC_0242.jpg

DSC_0243.jpg DSC_0244.jpg DSC_0245.jpg

DSC_0246.jpg DSC_0247.jpg DSC_0254.jpg

DSC_0255.jpg DSC_0257.jpg DSC_0259.jpg

DSC_0261.jpg DSC_0263.jpg DSC_0264.jpg

DSC_0265.jpg DSC_0269.jpg DSC_0271.jpg

DSC_0272.jpg DSC_0274.jpg DSC_0275.jpg

DSC_0276.jpg DSC_0277.jpg DSC_0278.jpg

DSC_0279.jpg DSC_0281.jpg