Standardy pracy współczesnej szkoły oraz narzędzia jakie wykorzystujemy w procesie edukacji skłoniły nas do zadania sobie pytania: W jaki sposób wykorzystujemy w szkole dostępne nam nowe technologie, czy satysfakcjonuje to wszystkich, czy napotykamy na problemy, trudności, a jeżeli tak, to jakie i w jaki sposób chcemy je przezwyciężyć?

Posłużyliśmy się warsztatową metodę wprowadzania pomysłów i rozwiązań, debatą World cafe.

W trakcie przygotowań do debaty został wyłoniony moderator debaty, moderatorzy i sekretarze stolików oraz sekretarz debaty. Określono zadania poszczególnych osób, oraz przygotowano karty pracy dla sześciu zespołów roboczych. Wykorzystaliśmy wiedzę i umiejętności uczennic, które w bieżącym roku szkolnym ukończyły warsztaty dla przedstawicieli SU organizowane przez KPCN w Toruniu na temat „Prowadzenie debat w szkole”.

Za zgodą p. Dyrektor oraz RP w piątek 19.02.2016 r. odbyła się debata szkolna World cafe zatytułowana „Nasze wspólne potrzeby informacyjno-komunikacyjne”. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej klas IV-VI poszukiwali odpowiedzi na nurtujące pytania: Jak reagować na nieprawidłowości, oszustwa w „realu” i w sieci?, Co jest publiczne, a co prywatne–etykieta? oraz Jak powinna wyglądać rozrywka uczniów podczas przerw śródlekcyjnych z wykorzystaniem TIK?.

Celem spotkania było kształcenie świadomości i odpowiedzialności za wypowiadane słowa oraz zamieszczane w sieci treści i obrazy. W trakcje debaty uczniowie  przypomnieli sobie, iż nie upubliczniamy swoich danych, o nieprawidłowościach informujemy dorosłych, nie zamieszczamy w Internecie "głupich" zdjęć, z poczty korzystamy z rozsądkiem, chronimy swoje loginy i hasła, nie używamy słów, których nie rozumiemy, a innych należy traktować tak, jak chcielibyśmy być traktowani sami.

Powyższe wnioski i spostrzeżenia zostaną zaprezentowane RR i przyczynią się do zaktualizowania obowiązującego w szkole Kodeksu 2.0 czyli zasad dotyczących korzystania z TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Wspólne poszukiwanie rozwiązań oraz dyskusje uczniów, rodziców i nauczycieli umacniają płaszczyznę porozumienia i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom współczesnej szkoły.

Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk

SP w Brzozówce

DSC_1939.jpg DSC_1940.jpg DSC_1942.jpg

DSC_1943.jpg DSC_1953.jpg DSC_1956.jpg