Osoby zainteresowane zapraszam do gabinetu, który mieści się w sali nr 40 w godzinach:

 

Poniedziałek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piątek

7.45-8.30

 

 

 

Zajęcia z VIA

Godziny

8.40-9.25

 

Zajęcia z VA

 

 

pe-

9.35-10.20

Przedszkole

Godziny

Godziny

Zajęcia z VIIB

dagoga

10.25-11.10

 

pe-

pedagoga

G. pedagoga

Zaj. z VIB

11.30-12.15

G. Pedagoga

da-

Zajęcia z VIIA

 

 

12.35-13.20

 

goga

 

 

 

13.25-14.10

Godziny

 

 

 

 

14.20-15.05

pe-

 

 

 

 

15.15-16.00

da-

 

 

 

 

16.05-16.50

goga

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku

Krystyna Stasiuk