W dniu 15 maja 2014 r. na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Brzozówce odbył się IV finał gminnego quizu pt. „W świecie języka angielskiego”. Wzięły w nim udział trzyosobowe reprezentacje czterech szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Wyjątkowo w tym roku zabrakło ekipy z Łążyna. Drużynom zmagającym się o miano najlepszej w gminie kibicowały grupy uczniów z każdej ze szkół.

Głównym celem przeprowadzania corocznego quizu jest podwyższanie poziomu umiejętności językowych u uczniów oraz rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania kulturą i stylem życia mieszkańców krajów anglojęzycznych.

Zmagania drużyn przeplatane były piosenkami śpiewanymi przez uczniów z poszczególnych szkół. Wysokiemu poziomowi występów artystycznych dorównywała bezbłędność odpowiedzi wszystkich startujących ekip. Po serii dwudziestu rund pytań wszystkie zespoły otrzymały komplet punktów. Wobec powyższego, nauczyciele oceniający startujących uczniów z satysfakcją przyznali pierwsze miejsce każdej ze szkół.

W kolejnym roku zamierzamy rozszerzyć formułę quizu i włączyć do rywalizacji klasy młodsze. 

Wojciech Adamiak

P5150205.jpg P5150207.jpg P5150208.jpg

P5150209.jpg P5150210.jpg P5150211.jpg

P5150212.jpg P5150215.jpg P5150217.jpg

P5150218.jpg P5150219.jpg P5150220.jpg

P5150221.jpg P5150222.jpg P5150223.jpg

P5150224.jpg P5150225.jpg P5150226.jpg

P5150227.jpg P5150228.jpg P5150229.jpg

P5150230.jpg P5150231.jpg P5150232.jpg

P5150233.jpg P5150234.jpg P5150235.jpg

P5150236.jpg P5150237.jpg P5150239.jpg

P5150240.jpg P5150241.jpg P5150242.jpg

P5150243.jpg P5150244.jpg P5150245.jpg

P5150246.jpg P5150248.jpg P5150251.jpg

P5150252.jpg P5150253.jpg P5150254.jpg