Wiele dzieci posiada rowery i chętnie z nich korzysta. Aby jednak dziecko mogło bezpiecznie poruszać się po drodze musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności.  Dlatego też uczniowie naszej szkoły, którzy ukończyli 10 lat mogli ubiegać się o to pierwsze w życiu "prawo jazdy". Posiadacz karty rowerowej staje się oczywiście pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.

W piątek 24.05.2013r. uczniowie klas IV z naszej szkoły pełni wiary we własne siły i wiadomości zdobyte na lekcjach techniki, przystąpiły do egzaminu sprawdzającego wiadomości niezbędne do uzyskania karty rowerowej. Dla wielu był to pierwszy tak poważny egzamin w ich życiu. Przed sprawdzianem każde dziecko otrzymało „Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową”, który wypełniali rodzice i nauczyciel wychowania komunikacyjnego. Uczniowie już od listopada na lekcjach techniki zdobywali odpowiednią wiedzę o przepisach ruchu drogowego i przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej.

Sprawdzian obejmował dwa etapy:
- test z wiedzy o ruchu drogowym – znajomość przepisów ruchu drogowego
- praktyczny – umiejętność jazdy rowerem po torze przeszkód

Sprawdzian teoretyczny odbywał się w czwartek w trakcie zajęć techniki. 3 osoby nie zaliczyły testu teoretycznego. Natomiast w piątek  odbył się sprawdzian praktyczny pod opieką nauczyciela techniki Violetty Myszkowskiej. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze w różnych warunkach np.: zatrzymać się w określonym miejscu, pokonać slalom, przejechać trasę sygnalizując ręką zmianę kierunku. Do sprawdzianu przystąpiło 29 uczniów klasy IV oraz 6 uczniów klasy V.
Nie wszystkim udało się pozytywnie zaliczyć trasę przy pierwszej próbie, jednak do kolejnej próby podeszli już spokojniej bez stresu i z wynikiem dodatnim zaliczyli test praktyczny. Uczniowie klasy IV i V otrzymują swoje pierwsze prawo jazdy – KARTĘ ROWEROWĄ. Wszyscy obiecali, że będą bezpiecznie i kulturalnie poruszać się po drogach, a przede wszystkim przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego.

P1000930.jpg P1000931.jpg P1000932.jpg

P1000933.jpg P1000934.jpg P1000935.jpg

P1000936.jpg P1000937.jpg P1000938.jpg

P1000939.jpg P1000940.jpg P1000941.jpg

P1000942.jpg P1000943.jpg P1000944.jpg

P1000945.jpg P1000946.jpg