W dniu 7 maja 2013r. w Zespole Szkół w Brzozówce odbył się finał III Gminnego Quizu z języka angielskiego. Wzięło w nim udział pięć trzyosobowych reprezentacji szkół podstawowych z terenu gminy Obrowo. Drużynom zmagającym się o miano najlepszej ekipy kibicowały grupy uczniów z każdej ze szkół.

Głównymi celami przeprowadzanie corocznego quizu są: rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania kulturą i stylem życia mieszkańców krajów anglojęzycznych, podwyższanie poziomu umiejętności językowych u uczniów oraz integrowanie środowisk wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie.

Tym razem po bardzo wyrównanej rywalizacji zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Brzozówce. 

Wojciech Adamiak

P5070820.jpg P5070821.jpg P5070822.jpg

P5070823.jpg P5070826.jpg P5070827.jpg

P5070828.jpg P5070829.jpg P5070830.jpg