W piątek 17.05.2013 r. w Szkole Podstawowej w Brzozówce o godz. 9.30 odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Wzięły w nim udział trzy zastępy straży pożarnej: OSP Szembekowo z dwoma wozami bojowymi oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 w Toruniu.

Działaniami ratowniczymi kierował druh Przemysław Kwiatkowski. Ćwiczenia obejmowały: ewakuację całej szkoły, lokalizację źródła pożaru, rozwinięcie linii gaśniczej, kontrolę umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania i dostępności do hydrantów. Celem przeprowadzonych działań było sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się uczniów i pracowników szkoły w sytuacji zagrożenia oraz postępowania zgodnego z zasadami na wypadek pożaru:

 

- komunikowania się z przybyłymi na miejsce funkcjonariuszami Straży Pożarnej,

- sprawnego opuszczenia budynku przez wszystkie osoby zgodnie z zasadami ewakuacji,

- przejścia na wyznaczony teren zbiórki,

- zabezpieczenia  podstawowej dokumentacji,

- sprawdzenia stanu osób ewakuowanych.

Przebieg ćwiczeń przygotowywał i koordynował Komendant Gminny Straż Pożarnej w Obrowie Janusz Lewandowski.

Za przeprowadzoną akcję dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom Straży Pożarnej z życzeniami, abyśmy nigdy nie musieli się spotkać w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk

P5170859.jpg P5170860.jpg P5170864.jpg

P5170867.jpg P5170868.jpg P5170869.jpg

P5170870.jpg P5170871.jpg P5170876.jpg

P5170883.jpg P5170884.jpg P5170885.jpg

P5170890.jpg P5170893.jpg