Cztery uczennice ze Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Brzozówce laureatkami Konkursów Przedmiotowych Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Cztery uczennice ze Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Brzozówce laureatkami Konkursów Przedmiotowych Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

W dniu 3 kwietnia 2012 r. uczniowie klas szóstych zmagali się z pierwszym poważnym w ich życiu egzaminem – sprawdzianem szóstoklasisty. Na sali egzaminacyjnej, zabrakło jednak czterech uczennic naszej szkoły.

Uczennice: Joanna Blonkowska, Adrianna Jankierska, Paula Kwiatkowska, oraz Kamila Rumińska zdobyły tytuł laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy na szczeblu wojewódzkim. Joasia, Paula i Ada zostały laureatkami z przyrody, a Kamila – z przyrody i matematyki. Warto dodać, że Adrianna tytuł tegorocznego laureata z przyrody zdobyła po raz drugi a po raz pierwszy jako piątoklasistka w ubiegłym roku szkolnym.

Zgodnie z regulaminem konkursów Kuratora Oświaty, tytuł laureata zwalnia ucznia z obowiązku pisania sprawdzianu szóstoklasisty, otrzymuje on zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z najwyższym wynikiem – 40 punktów. Ponadto, uczeń ten  otrzymuje wpis o sukcesie na świadectwie ukończenia szkoły, ocenę celującą z przedmiotu oraz możliwość wyboru gimnazjum, w jakim zechce kontynuować naukę.

Jak widać, dziewczętom opłacił się trud nauki pod okiem nauczycielek – p. Jolanty Siewior (przyroda) i Justyny Urban (matematyka). Uczennice wraz z nauczycielkami, mogły cieszyć się z uzyskanego sukcesu w dniu 29 marca w Bydgoszczy podczas uroczystej  gali  wręczania nagród laureatom wszystkich konkursów przedmiotowych szkół podstawowych.

Dziewczyny, życzymy Wam dalszych sukcesów! A pozostałych uczniów i pasjonatów nauki zachęcamy do brania udziału w konkursach przedmiotowych, bo naprawdę warto.

IMG_4276.jpg IMG_4279.jpg IMG_4280.jpg