24 października 2011 roku – potyczki matematyczne dla uczniów klas szóstych.

W celu pełniejszego przygotowania dzieci do sprawdzianu szóstoklasistów i zmobilizowania ich do nauki zorganizowano potyczki matematyczne między uczniami klasy VIa i VIb. Zadania do rozwiązywania indywidualnie i grupowo przygotowały nauczycielki matematyki: pani Justyna Urban i  pani Jolanta Siewior.

24 października 2011 roku – potyczki matematyczne dla uczniów klas szóstych.

W celu pełniejszego przygotowania dzieci do sprawdzianu szóstoklasistów i zmobilizowania ich do nauki zorganizowano potyczki matematyczne między uczniami klasy VIa i VIb. Zadania do rozwiązywania indywidualnie i grupowo przygotowały nauczycielki matematyki: pani Justyna Urban i  pani Jolanta Siewior.

Potyczki zorganizowano na sali gimnastycznej. W jury zasiedli: pani Magdalena Kosińska i pani dyrektor Anna Koźlikowska. Zawody przebiegały w miłej atmosferze. Ostatecznie niewielką ilością punktów zwyciężyła klasa VIb. Dzieciom podobała się taka forma sprawdzania wiedzy i wyraziły one chęć uczestnictwa w następnych edycjach potyczek.
Zarówno uczniowie klasy zwycięskiej jak i pokonanej otrzymali słodki upominek za wkład pracy podczas potyczek, a najlepsi ocenę bdb z matematyki.

PICT0170.jpg PICT0171.jpg PICT0172.jpg

PICT0174.jpg PICT0176.jpg PICT0178.jpg