Obiady

W roku szkolnym 2023/2024 koszt obiadów wynosi 11 zł. Zgłoszenia uczniów do obiadów należy dokonywać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie (nr 56 678 67 79).

Opłaty za obiady należy dokonywać na konto:

nr 16 9691 0003 0070 0100 0146 0001

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłaty za obiady miesiąc,rok

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 
W ZESPOLE SZKÓŁ W BRZOZÓWCE

 1. Koszt obiadu w roku szkolnym 2023/24 wynosi 11,00 zł.
 2. Obiady wydawane są w świetlicy szkolnej na dużej przerwie o godz. 11.10 oraz 12.15
 3. Obiady do Zespołu Szkół dostarcza firma Rafallko z siedzibą - Ciechocin 49
 4. Opłaty za obiady należy regulować poprzez wpłaty na konto (16 9491 0003 0070 0100 0146 0001) w terminie od 1 do 10 dnia danego miesiąca żywieniowego w tytule przelewu podając imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który regulowana jest opłat.  
 5. Koszt obiadów uzależniony jest od ilości dni nauki przypadający w danym miesiącu.
 6. Odliczeniu podlegają tylko zgłoszone nieobecności powyżej 3 dni. Odliczenie następuje w kolejnym miesiącu.
 7. Nieobecności trwające dłużej niż 3 dni należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godz. 13.00 w sekretariacie szkoły; tel. 56 678 67 79
 8. Jednodniowe nieobecności dziecka nie stanowią podstawy do odliczenia.
 9. Odliczana jest kwota za dni nieobecności począwszy od dnia następnego po zgłoszeniu.
 10. W razie niejasności lub pytań konsultujemy wszelkie odliczenia i wysokość kwoty do zapłaty w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 56 678 67 79
 11. Rezygnację z obiadów należy zgłaszać do sekretariatu szkoły.
 12. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy i odpowiedniego zachowywania się podczas spożywania posiłków oraz do korzystania z obiadów zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 13. Uczniowie którzy rażąco ignorują ustalone zasady stracą możliwość korzystania z obiadów w szkole.
 14. W wyjątkowych sytuacjach (wyjazdy klasowe, zawody sportowe itp.) uczniowie mogą skorzystać z obiadu niezależnie od harmonogramu, ale nie później niż do godz. 17.00 

 


Urząd Gminy w Obrowie


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Przedszkole Samorząowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce